Δωρεάν Εγκατάσταση με την αγορά Κλιματιστικού
Δωρεάν Μεταφορικά εντός Αττικής
Συντήρηση Κλιματιστικού από 20€!

Όροι Χρήσης

Με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα, ή σχετικά με την εταιρεία, μέσα, παραμένετε υποχρεωμένος να αποδεχθείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Αλλαγές σε αυτές τους όρους και διατάξεις

Λόγω της συνεχούς εξέλιξης της ιστοσελίδας, μπορεί να γίνει απαραίτητο να τροποποιηθούν αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις.

 Η SOLAR SYSTEMS SOLUTIONS  διατηρεί το πιο πάνω δικαίωμα, ενημερώνοντας τις αλλαγές της, στο διαδίκτυο (on-line). Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις τακτικά, καθώς και την συνεχή χρήση της ιστοσελίδας. Αφότου έχουν γίνει αλλαγές, έχουν μεταφερθεί σε απευθείας σύνδεση, η αποδοχή σας σε αυτούς τους όρους και διατάξεις όπως τροποποιήθηκε, θεωρείται δεδομένη.

Χρήση του περιεχομένου: 

Οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες που παρέχονται από την Επιχείρηση είναι για προσωπική, μη εμπορική χρήση, μόνο.

Ηλεκτρονικό εμπόριο - Συναλλαγές ιστοσελίδων: 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για να αγοράσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.

Ούτε η Επιχείρηση ούτε οποιοσδήποτε από τους πληροφοριοδότες της, τους χορηγούς ή συνεργάτες της, παρέχουν οποιεσδήποτε εγγυήσεις και δικαιοδοσίες, που εκφράζονται ή υπονοούνται, ως προς την ακρίβεια, την επάρκεια, την ποιότητα ή την προσαρμογή, συγκεκριμένου σκοπού των πληροφοριών ή των υπηρεσιών, σκοπό ή χρήση. Όλες αυτές οι εγγυήσεις, αποκλείονται ρητώς και εκτενέστερα. Οι εγγυήσεις αυτές μπορούν να αποκλειστούν από το νόμο. Οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες που παρέχονται από την Επιχείρηση είναι μόνο για γενική ενημέρωση και χρήση και δεν προορίζονται να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες δεν αποτελούν οποιαδήποτε μορφή συμβουλών ή σύστασης από την Επιχείρηση και δεν προορίζονται για την υποστήριξη των χρηστών, την λήψη (ή την παρεμπόδιση λήψης) οποιασδήποτε συγκεκριμένης απόφασης επενδύσεων, ή λήψη άλλων αποφάσεων. Οι τεκμηριωμένες, ανεξάρτητες συμβουλές, πρέπει να ληφθούν, πριν ληφθούν τέτοιου είδους αποφάσεις. Οποιαδήποτε διακανονισμός γίνεται μεταξύ εσάς και ενός τρίτου ατόμου, ο οποίος γνωστοποιεί στην Επιχείρηση, πραγματοποιεί με δικό σας κίνδυνο και την ευθύνη σας. Είστε υπεύθυνοι για την επικύρωση της ακεραιότητας οποιασδήποτε πληροφορίας που λαμβάνεται μέσω Διαδικτύου. Επιπλέον, οποιεσδήποτε πληροφορίες καταχωρίζονται στην Επιχείρηση από τους χρήστες δεν έχουν εκδοθεί ούτε εγκριθεί από την Επιχείρηση. ο οποίος γνωστοποιεί στην Επιχείρηση, πραγματοποιεί με δικό σας κίνδυνο και δική σας ευθύνη. Είστε υπεύθυνοι για την επικύρωση της ακεραιότητας οποιασδήποτε πληροφορίας που λαμβάνεται μέσω Διαδικτύου. Επιπλέον, οποιεσδήποτε πληροφορίες καταχωρίζονται στην Επιχείρηση από τους χρήστες δεν έχουν εκδοθεί ούτε εγκριθεί από την Επιχείρηση. ο οποίος γνωστοποιεί στην Επιχείρηση, πραγματοποιεί με δικό σας κίνδυνο και δική σας ευθύνη. Είστε υπεύθυνοι για την επικύρωση της ακεραιότητας οποιασδήποτε πληροφορίας που λαμβάνεται μέσω Διαδικτύου. Επιπλέον, οποιεσδήποτε πληροφορίες καταχωρίζονται στην Επιχείρηση από τους χρήστες δεν έχουν εκδοθεί ούτε εγκριθεί από την Επιχείρηση.

Συνδέσεις ηλεκτρονικών κειμένων: 

Η SOLAR SYSTEMS SOLUTIONS παρέχει τις συνδέσεις ηλεκτρονικών κειμένων, σε ιστοσελίδες, στο διαδίκτυο που χρησιμοποιούνται από άλλους ανθρώπους. Η χρήση ενός εξωτερικού συνδέσμου ηλεκτρονικών κειμένων σημαίνει ότι εγκαταλείπετε το δικτυακό τόπο και την Επιχείρηση και επομένως Η Επιχείρηση ΔΕΝ φέρει  ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ δίνει καμία Η εξουσιοδότηση, εγγύηση ή αντιπροσώπευση, για τους συνδεδεμένους διαδικτυακούς χώρους.

Πνευματική ιδιοκτησία: 

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών εμβλημάτων) είτε καταχωρούνται είτε όχι στην ιστοσελίδα, θα παραμείνουν ιδιοκτησία της SOLAR SYSTEMS SOLUTIONS και οποιοσδήποτε πελάτης, ή άλλο πρόσωπο, θα επιχειρήσει, ή θα επιχειρήσει να λάβει οποιοδήποτε τίτλο σε τέτοιου είδους δικαιώματα. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Επιχείρηση είναι πνευματικά δικαιώματα της Επιχείρησης και δεν πρέπει να αναπαραχθούν σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς άδεια. Οι χρήστες έχουν την άδεια να αντιγράψουν κάποιο υλικό για προσωπική τους χρήση, ως ιδιώτες μόνο. Οι χρήστες δεν πρέπει να αναδημοσιεύσουν οποιοδήποτε μέρος των στοιχείων, είτε σε άλλο δικτυακό τόπο είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, ​​έντυπο, ηλεκτρονικό ή άλλο, ή ως τμήμα οποιασδήποτε διαφημιστικής υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Επιχείρησης. Εάν επιθυμείτε συμπληρωματικές πληροφορίες, για την επιτρεπόμενη χρήση ή μια άδεια για να δημοσιεύσετε ξανά οποιοδήποτε υλικό, στείλτε μας μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στη διεύθυνση: Εάν σας έχει χορηγηθεί άδεια για να αναπαραγάγετε υλικό, θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε μερικές απλές οδηγίες, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες θα παρουσιαστούν. Η αναγνώριση της πηγής πρέπει να περιλαμβάνει, όταν το υλικό πνευματικών δικαιωμάτων της Επιχείρησης, αντιγράφεται ή δημοσιεύεται.

Διαφημιση και χορηγια:

Μέρη του διαδικτυακού χώρου, περιέχουν διαφήμιση και εγγυοδοσία. Οι διαφημιστές και οι χορηγοί είναι αρμόδιοι για τη διασφάλιση, ότι το υλικό που υποβάλλεται για να συμπεριληφθεί στον ιστοχώρο, συμμορφώνεται με όλες τις νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις και δεν περιέχει οποιοδήποτε υλικό που θεωρείτε απαράδεκτο, συμπεριλαμβάνοντας άνευ όρων πληροφορίες, που είναι δυσφημιστικές, άσεμνες, απειλητικές ή αναληθείς.

Η SOLAR SYSTEMS SOLUTIONS δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε τέτοιο υλικό, ή οποιοδήποτε λάθος, ή ανακρίβεια στη διαφήμιση του υλικού. 

Πλατφόρμα Ηλ. Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.adr.show

Από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016, τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution - ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα επιτρέπει τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές. Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Κάθε φορέας επίλυσης διαφορών εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες και διαδικασίες. Αυτοί είναι συνήθως απλούστεροι, ταχύτεροι και λιγότερο δαπανηροί από ό, τι η προσφυγή στο δικαστήριο. Ωστόσο, η επιλογή του φορέα πρέπει να συμφωνηθεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Στη χώρα μας οι αρμόδιοι φορείς είναι 

η Ανεξάρτητη Αρχή "Συνήγορος του Καταναλωτή" και 
ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών .
Η διαδικασία πραγματοποιείται σε τέσσερα στάδια:

Υποβολή καταγγελίας
Συμφωνία σχετικά με έναν φορέα επίλυσης διαφορών
Διεκπεραίωση της καταγγελίας από τον φορέα επίλυσης διαφορών
Αποτέλεσμα και περάτωση της καταγγελίας
Η διαδικασία είναι εύκολη, ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και εξυπηρετεί όλες τις χώρες της ΕΕ. Ο φορέας οφείλει να αποφασίσει εντός 90 ημερών.

Η ΗΕΔ εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία πρόσφατα εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015) και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα να ενημερώσουν τους όρους χρήσης, προσθέτοντας μία ακόμη δήλωση που θα ενημερώνει τους καταναλωτές για τον φορέα ή τους φορείς ΕΕΑ από τους οποίους καλύπτονται, καθώς και μια παραπομπή στον Ευρωπαϊκό ΔΟΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εθνικό Σημείο Επαφής (τηλ. +30 2106460284, email Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή στο Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA).

 

ΜΠΑΡΗ  ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΚΩΝ  - ΗΛΙΑΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΥΣΣΗΣ 13Α

Τ.Κ 184 53 ΝΙΚΑΙΑ

Α.Φ.Μ. 121125974

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 149637408000

 

 

χαμόγελο του παιδιού

Στηρίζουμε τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποδίδοντας 2% από κάθε πώληση προϊόντος μας

Solar Systems Solutions Χάρτης